Arkeologlar ,Türkiye’de M.Ö. Hitit İmparatorluğu dönemine ait 3000 yıllık gizli bir kayıp dil ​​keşfettiler

Uzmanlara göre gizemli metnin, diğer Anadolu-Hint-Avrupa dilleriyle köklerini paylaşıyor gibi görünse de Orta Doğu’da bulunan diğer antik yazı dillerine benzemediğini yazıyor . Söz konusu karalamalar, bilinen en eski Hint-Avrupa dili olan Hititçe yazılmış bir kült ritüel metninin sonunda, “Bundan böyle Kalaşma ülkesinin dilinde okuyun” şeklinde tercüme edilen bir giriş bölümü ile başlamaktadır. Kalaşma , muhtemelen eski Anadolu’daki Hitit İmparatorluğu’nun kuzeybatı sınırında, bu kil kiremitin daha sonra bulunduğu başkent Hattuşa’dan biraz uzakta yer alan organize bir Tunç Çağı toplumuydu. Hattuşa ören yerindeki arkeolojik kazıların başkanı Andreas Schachner’e göre tableti ilk eline aldığında öneminin ağırlığını hissetmiş. Özellikle, kil kiremitin, şu anda Boğazköy, Türkiye’de bulunan aynı bölgede bulunan 25.000’den fazla diğer karoyla karşılaştırıldığında oldukça iyi korunmuş olduğunu fark etti.

Bir yüzyıldan fazla bir süredir tarihçiler, arkeologlar ve dilbilimciler, Hattuşa’nın anlaşmalar, siyasi yazışmalar, hukuki ve dini metinlerden oluşan inanılmaz arşivini ortaya çıkarmak ve tercüme etmek için birlikte çalıştılar. Bu tabletlerin çoğu Hitit çivi yazısıyla yazılmış olsa da aynı bölgede çalışan uzmanlar başka dilleri de keşfetti. Bu yazıların, MÖ 1650’den 1200’e kadar Anadolu’nun büyük bir kısmına egemen olan Hitit İmparatorluğu’nun gölgesinde kalan çeşitli etnik gruplardan geldiği anlaşılıyor.

Başka bir dili keşfetmek çok şaşırtıcı olmasa da heyecan vericidir. Würzburg’lu eski bir Yakın Doğu uzmanı olan Daniel Schwemer, “Hititlerin yabancı dillerdeki ritüelleri kaydetmeye son derece ilgileri vardı” diye açıklıyor . Hitit İmparatorluğu’nun binlerce tanrı ve tanrıçaya taptığı görülüyor. Hititler, Karadeniz ile Akdeniz arasındaki geniş yarımadada giderek daha fazla toprak fethettikçe, tarihçiler imparatorluğun yeni tebaayı çekmenin bir yolu olarak yeni dinleri benimsediğinden şüpheleniyorlar. Schachner’e göre imparatorluk, diğer dinlere saygı göstererek muhtemelen genişleme sırasında saygı kazanmayı umuyordu. Antik Anadolu tarihçisi Tülin Cengiz’e göre Hattuşa’nın arşivlerinde Suriye’den Mezopotamya’ya kadar tapınılan tanrılardan bahsediliyor. Cengiz, “Bu tanrıların kendi panteonları olmadan kucaklaşması, hoşgörü kültürünün varlığını gösteriyor” diye yazdı. Antik Hitit krallığında tebaanın ciddi ve tek amacı, sağlık, yiyecek ve mutluluk karşılığında ilahi efendilerine tapınmakmış gibi görünüyor. Çivi yazısı yazı sistemleri, gelenekler ve dinler gibi fikirleri ödünç almak muhtemelen imparatorluğun etki alanını genişletmenin bir yoluydu. Örneğin Kalaşmanlar, MÖ 1274’te Mısır İmparatorluğu’na karşı Hititler adına savaşmışlardı.

Uzmanlar hâlâ tercüme etmeye çalıştığı için yeni keşfedilen Kalaşma yazıtlı tabletin şu anda fotoğrafı bulunmuyor. Schwemer ve meslektaşları, bulgularını, keşfin görselleriyle birlikte gelecek yıl yayınlamayı umuyorlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x